Bensinkort

Vad är bensinkort?

Många av oss har idag bil, och tankar regelbundet. Bensin kan vara dyrt, men är ju en förutsättning för att man ska kunna använda bilen som man vill. Tankar du ofta och är ni flera i familjen som använder bil, så kan bensinkostnaderna lätt rusa iväg och bli oöverskådliga.

Ett sätt att få bra kontroll över sina utgifter för bensin är att skaffa ett bensinkort. Bensinkort skaffar du hos något av bensinbolagen, och ger dig ofta rabatt på varje liter bensin eller diesel du tankar när du använder kortet. Du kan också samla poäng som sedan ger dig återbäring i form av pengar tillbaka på kortet, rabatter eller varor och tjänster du kan välja mellan som bonus.

Om du använder ett bensinkort när du tankar så får du dessutom en bättre överblick över dina kostnader för bensin, i och med att du får hem en faktura varje månad.

Många bensinkort finns i form av betalkort, där du får faktura månaden efter du har tankat, men det finns också rena bonuskort som du drar för att få poäng och rabatter. Vissa bensinbolag erbjuder också kort du själv kan sätta in pengar på och som är kopplade till en kredit. Kreditgränsen kan vara lite olika hög beroende på hur mycket du vill ha och hur mycket du blir beviljad efter en kreditprövning.

Oavsett vilken form av bensinkort som passar dig allra bäst, är det alltid mer förmånligt att ha någon form av kort hos ett bensinbolag, då du får rabatt när du tankar. När du ska välja bensinkort, kan et vara bra att utgå från den mack du oftast besöker när du ska tanka eller den kedja som det finns flest av i de områden där du kör mest bil.

Vissa bensinkort kan också kopplas till ditt vanliga kreditkort, något som kan göra det enklare för dig då du inte behöver hålla reda på flera kort och då får poäng och rabatt på samma kort du använder till andra köp.

Bensin är en betydande utgift för de allra flesta, men med ett bensinkort kan du få en bättre överblick över hur dina kostnader för bensin faktiskt ser ut från månad till månad och samtidigt få rabatt och tjäna ihop bonus på det du tankar för. För dig som åker mycket bil är det i princip ett måste att ha någon form av bensinkort för att använda när du tankar.