Hur fungerar poäng på kreditkort?

Hur fungerar poäng på kreditkort?

Många kreditkort har någon form av poäng- eller bonussystem kopplade till sig. Hos vissa kortföretag får du poäng på allt du handlar, medan andra kort innebär att du endast får bonus eller poäng när du handlar i en viss butik eller en viss typ av varor. Exempel på detta är kreditkort hos olika livsmedelsbutiker, som både ger dig bonus med återbäring i pengar och unika rabatter som aktiveras när du betalar med kortet i butiken. Många bensinbolag har också någon form av kreditkort som ger dig både rabatt och bonus eller poäng när du tankar hos dessa. Många flygbolag har liknande system med poäng, där bonusen ofta är i form av flygresor och liknande.

Jämför kreditkort med oss:

[topzly_list id=”kreditkort_stor”]

Tänk dock på att verkligen kolla hur mycket återbäringen faktiskt skulle ge dig varje år, och jämför detta med den eventuella årsavgiften för kortet. Om du inte handlar så mycket som du tror att du gör så kan årsavgiften ta ut den eventuella bonus du skulle få varje år. Det kan vara så att det passar dig bättre med ett bonussystem som ger dig bonus i form av varor eller tjänster istället för pengar.

Fundera över hur du använder ditt kort och vilken typ av varor eller tjänster du oftast använder och välj kreditkort utifrån detta. Om du ändå mest köper en viss typ av varor med kortet så skadar det ju inte att även få bonus och eventuellt rabatter för detta.

Utgå ifrån ditt liv och dina vanor, och leta efter ett kort som har ett poängsystem som bäst överensstämmer med hur du använder ditt kort till vardags. En barnfamilj tjänar förmodligen mest på ett kreditkort med högst poäng och bonus på mat och livsmedel, medan du som reser kanske får flest och bäst förmåner med ett kreditkort riktat just till den som reser ofta. Då kan du förutom rabatt och poäng på till exempel flygresor få reseförsäkringar och liknande. Det kan då också vara bra att välja ett kort med låga avgifter för köp och uttag utomlands. På samma sätt finns det ort med förmånliga bonusar i andra branscher.

Det finns också kreditkort som ger dig poäng på allt du handlar eller betalar med kortet. Då kan det vara smart att både dra ditt vanliga medlemskort eller kundklubbskort i butiken och sedan betala med kreditkortet. På så sätt får du i princip dubbel bonus på det du köper.