Vad är kreditkort?

Vad är kreditkort?

Ett betalkort och ett kreditkort är nästan samma sak, men med ett kreditkort är du lite flexiblare. Du får, precis som med ett betalkort, en faktura varje månad. Du kan då med ett kreditkort välja om du vill betala tillbaka hela beloppet på en gång eller om du vill dela upp det. Om du väljer att dela upp din betalning, betalar du med ett kreditkort i princip alltid ränta på det belopp som kvarstår att betala. Hur stor den räntan är kan variera, men oftast är räntan på ett kreditkort högre än för ett banklån och rörlig, vilket betyder att den kan variera i takt med att Riksbankens styrränta stiger och sjunker.

Jämför kreditkort med oss:

[topzly_list id=”kreditkort_stor”]

Med ett kreditkort har du en övre gräns för hur mycket du kan handla på kredit. Denna gräns bestäms dels av dig själv, då du vid ansökan om kortet får ange kreditgräns, och dels baserat på bankens kreditbedömning av dig.

När du ansöker om ett kreditkort görs alltid en kreditkontroll varefter banken gör sin bedömning. Baserat på denna görs bankens bedömning dels huruvida du alls beviljas ett kreditkort och dels hur hög kreditgräns du kan få på ditt kort.

Idag finns många fördelar med att ha ett kreditkort. Antingen har du ett kombinerat bank- och kreditkort, så att du själv kan välja om du vill handla mot ditt faktiska konto eller mot en kredit och betala senare. I annat fall kan du ha kreditkortet som primärt betalningsmedel. Många kreditkort ger dig poäng på det du handlar, något som kan vara mycket förmånligt om du handlar mycket med kortet. Det kan också vara så att du använder kreditkortet som ett reservkort. Då har du ett extra skydd om det skulle bli så att ditt vanliga bankkort skadas eller, i värsta fall, blir stulet.

Det finns också andra förmåner kopplade till kreditkort som till exempel försäkringar och rabatter på vissa butiker eller på vissa typer av varor eller tjänster.

Ett kreditkort har ibland, men inte alltid, en årsavgift. Om du har tänkt att endast använda kortet som en reserv, kan det vara bra att inte ha ett kort med årsavgift. Då slipper du betala för kortet när det inte används.

Jämför gärna de olika kreditkorten som finns med varandra innan du ansöker. Det finns flera smarta tjänster på nätet där du snabbt och enkelt kan jämföra olika kort med varandra för att få en god översikt.